dilluns, 20 d’agost de 2012

Activitat Extraescolar: Curs de Natació

Hola famílies!

Aquí trobareu, a la vostra disposició, la informació relacionada amb aquesta primera activitat extraescolar dels 'Cursos de Natació'. 

Desenvolupats en col·laboració amb la Piscina Municipal de Salt i pensats amb la possibilitat d'oferir continuïtat en els mateixos un cop la canalla faci la transició a l'escola; ens ofereixen la possibilitat d'introduir als nostres menuts en les activitats esportives aquàtiques amb condicions especials per a les famílies sòcies de l'AMPA. 

En la darrera pàgina del document annex trobareu el formulari de sol·licitud i les propostes de dies i horaris per al desenvolupament de les activitats.


 

dilluns, 6 d’agost de 2012

Presentació


Can Coloraines ja té AMPA

La Llar d’Infants del nostre poble, can Coloraines ja té AMPA. El juny d’aquest any, un grup de pares vam decidir involucrar-nos-hi i crear-la per fomentar els ponts de comunicació i participació entre els pares, mares i mestres i direcció del centre. Creiem que és prioritari que els pares i mares hi diguem la nostra i participem activament el l’educació dels nostres menuts.

L’AMPA és l’associació sense ànim de lucre formada per les mares i pares d’alumnes de la Llar d’Infants Coloraines del nostre poble. Els principals objectius de l’associació són: Vetllar pel bon funcionament de l’escola i el benestar dels infantsque hi assistiesen, crear un clima de participació entre mares, pares, fills/es i mestres, donar suport i complementar l’escola en les activitats educatives, dins i fora del centre. A través de l’AMPA, facilitem el pagament d’activitats i serveis, tant escolars com extraescolars, que no queden inclosos en el rebut mensual de l’escola: Caga Tió, sortides, agenda, bates per a pintura...

Durant aquests mesos d’estiu ens hem anat trobant per treballar i per anar-li donant forma. Hem creat un blog (www.llarcoloraines.blogspot.com) on hi anireu trobant tota la informació referent a Can Coloraines –activitats, circulars, nutrició, reunions, informacions...-. Volem que sigui una finestra oberta perquè tots els pares i mares hi diguin la seva.

Així mateix, també estem treballant per crear comissions de treball, on hi pot participar qualsevol mare/pare de l’escola. Una comissió és un grup de treball que es dedica a gestionar temes concrets. És una forma de descentralitzar les tasques de l’AMPA, focalitzant els esforços especialitzant el coneixement.: Comissió de festes, comissió de comunicació...

El cicle dels infants dins l’escola bressol és molt breu. Aquest fet ens portarà a una rotació alta dels membres de l’AMPA i la seva junta d’any en any. Per tal de garantir la continuïtat i el correcte funcionament de l’AMPA ens cal la teva col·laboració; ja sigui com membre de la Junta o en alguna de les comissions existents. Queda molta feina per fer i si tens ganes d’involucrar-t’hi o fer-nos alguna proposta pots contactar amb nosaltres a través de ampallarcoloraines@gmail.com.                La Junta.